خدای متعال در برخی آیات تشکر از پدر و مادر را در طراز شکرگزاری از خود قرار داده است

28 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 14

خدای متعال در برخی آیات تشکر از پدر و مادر را در طراز شکرگزاری از خود قرار داده است
ادامه

اوج سپاسگزاری در برابر خداوند اجتناب از محارم است

25 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 14

اوج سپاسگزاری در برابر خداوند اجتناب از محارم است
ادامه

شهید مطهری انذر را سائق و تبشیر را قائد به سمت هدایت و موعظه حق تعالی می داند

24 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 14

شهید مطهری انذر را سائق و تبشیر را قائد به سمت هدایت و موعظه حق تعالی می داند
ادامه

دقت و توجه انسان به خلقت خویش او را به خودشناسی و نهایتا به خدا شناسی می رساند

23 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 18

دقت و توجه انسان به خلقت خویش او را به خودشناسی و نهایتا به خدا شناسی می رساند
ادامه

دکتر عدالت خواه: شیطان لفظ عامی است که بر هر موجود طغیانگر و عصاینگر از دستور الهی دلالت دارد که می تواند انسان را نیز شامل شود

23 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 10

دکتر عدالت خواه: شیطان لفظ عامی است که بر هر موجود طغیانگر و عصاینگر از دستور الهی دلالت دارد که می تواند انسان را نیز شامل شود
ادامه

دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه: 257 فقره پرونده با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی درسال ۹۷ در دادگستری استان تشکیل شده است

22 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 8

دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه: 257 فقره پرونده با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی درسال ۹۷ در دادگستری استان تشکیل شده است
ادامه

رئیس کل دادگستری: با توجه به میزان تقوا،مراعات ، پرهیزکاری و کفّ نفس ،درجات معنوی اشخاص متفاوت است

21 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 15

رئیس کل دادگستری: با توجه به میزان تقوا،مراعات ، پرهیزکاری و کفّ نفس ،درجات معنوی اشخاص متفاوت است
ادامه

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه: مراعات شئون خاصه ماه رمضان از جمله حقوق اجتماعی عامه مردم است

21 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 10

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه: مراعات شئون خاصه ماه رمضان از جمله حقوق اجتماعی عامه مردم است
ادامه

دکتر عدالت خواه :جانشینی خداوند در رأس ارزشهای انسانی قرار دارد

18 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 15

دکتر عدالت خواه :جانشینی خداوند در رأس ارزشهای انسانی قرار دارد
ادامه

ادامه سلسله مباحث اخلاقی ویژه ماه مبارک رمضان در دادگستری استان کرمانشاه

17 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 15

ادامه سلسله مباحث اخلاقی ویژه ماه مبارک رمضان در دادگستری استان کرمانشاه
ادامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آرشيوآرشيو