اوج سپاسگزاری در برابر خداوند اجتناب از محارم است

25 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 14


اوج سپاسگزاری در برابر خداوند اجتناب از محارم است

در ادامه سلسه بحث های قرآنی در ماه مبارک رمضان ، دکتر عدالت خواه با تسلیت وفات حضرت خدیجه (س) به بحث شکرگزاری پرداخت و گفت یکی از وجوه مهمه طرح شده در قرآن کریم " شکر" و قدردانی است. و از آنجا که قرآن برنامه زندگی انسان هاست ، حسنه اخلاقی شکر که از توصیه های خداوند در قرآن است ، یکی از مولفه های تاثیرگذار مدیریت رفتارهای اجتماعی انسانها به شمار می رود.

ایشان مستند به روایتی از امام صادق (ع) گفت قرار است در یوم الحساب برای هر کدام از ما سه پرونده گشوده شود اولی نعمت های الهی که دریافت کرده ایم. دومی حسنات و خیرات ما و سومی سیئات و اعمال زشت ما می باشد.

رئیس کل دادگستری ادامه داد از مهمترین وظیفه های ما شکرگزاری آن نعمت هاست . هر چند کسی نمی تواند معادل این نعمت ها حسنه و شکر داشته باشد اما باید تمام تلاش خود را معطوف به این کنیم که نعمت های الهی را عملا قدر بدانیم و در نهایت با ین دعا از خداوند کمک بخواهیم که : الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک.

دکتر عدالت خواه قناعت و اکتفا به داشته های خود و پرهیز از چشم و هم چشمی و خیره شدن به داشته های دیگران را یکی از اصلی ترین زمینه های شکرگزاری انسان دانست و افزود طغیان و خیانت و ... محصول ناسپاسی است از همین روست که امام صادق (ع) اوج سپاسگزاری در برابر خداوند را اجتناب از محارم می داند.