شهید مطهری انذر را سائق و تبشیر را قائد به سمت هدایت و موعظه حق تعالی می داند

24 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 14


پنجمین جلسه " انسان در قرآن " با استعانت از مفهوم آیه 138 از سوره مبارکه آل عمران به طبقه بندی و مراتب انسان در بهره مندی از کلام الهی اشاره داشت.

دکتر عدالت خواه گفت ناس و متقین دو طبقه از بهره مندان هستند که در این آیه شریفه به آنها اشاره شده و گروه اول تنها بیان قرآن را دریافت می کنند اما دومین دسته متقین هستند وعظ و هدایت را از محضر کلام الهی به دست می آورند. پس طبق این اشاره حق تعالی، اگر بخواهیم سهم بیشتری از قرآن کریم داشته باشیم باید به تقوای خود بیفزاییم تا برکات هدایت و وعظ خداوند را دریافت کنیم.

ایشان در مقابل تقوا ، افساد و هواخواهی نفس را مطرح کرد و خاطر نشان ساخت تقابل حق و باطل ، معرکه ای است که انتخاب مسیر صلاح و تقوا و فساد در آن تحقق پیدا می کند و امروز در جهان معاصر می توان مصادیق مسلم آن را در روابط بین المللی دید.

وی آمریکا و رژیم صهیونیستی را نمونه های بارز مفسدین برشمرد که عمدتا در مقابل فرامین خدا و رسول او می ایستند.

دکتر عدالت خواه برای استفاده بهینه از مفاهیم قرآن کریم مخاطبان بحث را به انذار و تبشیرهای قرآنی دعوت کرد و به تعبیر شهید مطهری انذر را سائق و تبشیر را قائد به سمت هدایت و موعظه حق تعالی بر شمرد.