دکتر عدالت خواه: شیطان لفظ عامی است که بر هر موجود طغیانگر و عصاینگر از دستور الهی دلالت دارد که می تواند انسان را نیز شامل شود

23 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 10


دکتر عدالت خواه:  شیطان لفظ عامی است که بر هر موجود طغیانگر و عصاینگر از دستور الهی دلالت دارد که می تواند انسان را نیز شامل شود

در چهارمین جلسه از بحث "انسان در قرآن"  به موضوع خلقت انسان از یک سو و دیگر موجودات از سوی دیگر پرداخته شد.

دکتر عدالت خواه با اشاره به آیه قرآن کریم که انسان را به تامل در خلقت خودش فرا می خواند(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ) یادآور شد این بدان معنا است که انسان در خویش بنگرد که چگونه و از چه چیزی آفریده شده است. خلقت آدم ابوالبشر و  خلقت دیگر انواع انسان ها از یک سو و خلقت ملائکه و اجنه از سوی دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.

ایشان اضافه کرد: در خصوص ملائکه و یا فرشتگان مقرب الهی اطلاعات چندانی نیست اما بر اساس آیات قرآن انسان از خاک و جن از آتش بوجود آمده است. برای خلقت انسان خداوند دستور میدهد از زمین خاک تهیه کنند و حضرت امیر (ع) می فرمایند از خاک های مختلف بر روی زمین تهیه شده است. بعد از تهیه خاک های رنگارنگ با آب های شیرین ، تلخ ، شور و متعفن مخلوط شده است .

رئیس کل دادگستری ادامه داد بعد از خلقت پیکر اولیه انسان به فرشتگان فرموده بود که باید بعد از دمیدن روح خداوندی در آن به این موجود سجده کنند. در این میان آن که سجده نکرد ابلیس بود و اول موجودی که سجده کرد جبرئیل بود.

ایشان در خصوص ابلیس و اینکه از اول موجود بدی نبوده است تا جایی که حتی به دلیل عبادت زیاد و طولانی در صف فرشتگان مقرب قرار گرفته است گفت: شیطان که در زبان عامیانه لفظی است که بر ابلیس دلالت دارد تنها مربوط به این موجود نیست بلکه لفظ عامی است که بر هر موجود طغیانگر و عصاینگر از دستور الهی دلالت دارد که می تواند انسان را نیز شامل شود.

دکتر عدالت خواه ادامه داد حسب روایات نام اصلی ابلیس حارث یا حرث بوده است اما به دلیل تمردی که کرد به ابلیس مشهور شد. و کلمه ابلیس از ابلاس  و به معنای غم و اندوه زیاد از شدت یاس و ناامیدی از رحمت الهی است. ابلیس بعد از خلقت انسان از دستور الهی تمرد کرد و بر آن سجده نکرد و به همین دلیل دچار غم و اندوه شد و از رحمت خداوند ناامید. و پس از خودداری از سجده بر آدم و رانده شدنش از درگاه الهی، الشیطان یعنی دور شده از رحمت و خیر نام گرفت.