عزم جدی دادگستری استان کرمانشاه برای ختم پرونده های معوق(مسن)

15 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 9


عزم جدی دادگستری استان کرمانشاه برای ختم پرونده های معوق(مسن)

پس از جلسه پنجم اردیبهشت ماه ریاست معظم قوه قضائیه با روسای کل دادگستری های سراسر کشور و تاکید معظم له برتدبیر جدی و سریع برای تعیین تکلیف پرونده های مسن ومعوق، دکتر عدالتخواه
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به محض مراجعت به استان روز هفتم اردیبهشت در جلسه ای با مدیران و موثران استانی در این زمینه بر لزوم هماهنگی کامل دستگاه قضائی استان با این فرمان مدیریتی ریاست قوه قضائیه ،ضمن تضارب و تعاطی آرا در جلسه  راهکارهایی نیز ارائه کرد و بر پیگیری تا حصول نتیجه تاکید ورزید.

ایشان ملهم از تعریف حضرت آیت الله رئیسی ،پرونده های معوق مسن و معوق را پرونده هایی عنوان کرد که در غیر سال جاری تشکیل شده باشد و افزود اگر پرونده های مربوط به سال 97 و قبل از آن باشد و موجها" قابل تعیین تکلیف و مختومه شدن نباشد باید مراتب و دلائل موجه آن روی جلد پرونده درج شود .

در همین راستا از سوی رئیس کل دادگستری دو اقدام عملی و البته ابداعی صورت گرفته تا سیر پیگیری و جدیت این عزم استانی،رصدپذیری و قابلیت پیمایش داشته باشد و در اثر آن محاکم و شخصیت های موفق و معلل شناسایی شوند.

 نخست طراحی فرمی است که باید روی تمام پرونده های مسن قرار گیرد تا کم و کیف تعویق اختتام آن پرونده را گزارش کند. دومین موضوعی که توسط رئیس کل دادگستری برای تحقق و ثمردهی این عزم پیش بینی شده است تشکیل کمیته ی مرکزی پایش پرونده های معوقه (مسن)در کرمانشاه و نیز
کمیته های فرعی آن درهمه­ی حوزه های قضایی تابعه و شوراهای حل اختلاف است که در هر ماه وضعیت تمام شعب استان در آن کمیته ها رصد می شود و نقاط قوت و ضعف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و حسب نیاز و به تناسب تصمیمات اتخاذ می شود.