اعلام مراتب سپاس و قدردانی قضات و کارمندان دادگستری استان کرمانشاه از رئیس کل دادگستری

4 ارديبهشت ماه 1398 - 0 : 10


اعلام مراتب سپاس و قدردانی قضات و کارمندان دادگستری استان کرمانشاه از رئیس کل دادگستری بخاطر  پیگیری جدی استقرار و احتساب این مناطق در شمار مناطق عملیاتی کشور

در پی قرار گرفتن نام استان کرمانشاه در شمار مناطق جنگی و به دنبال آن نامه دکتر عدالت خواه  رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به ریاست معظم قوه قضائیه برای برقراری حق مناطق جنگی برای قضات و کارمندان این دستگاه و اشاره به مواد قانونی آن که در نهایت منتج به موافقت رئیس محترم قوه قضائیه شد ، قضات و کارمندان دادگستری استان کرمانشاه با جمع آوری امضا و طوماری مراتب سپاس خود را به رئیس کل دادگستری استان اعلام کردند در متن این پیام آمده است:

 

هوالمشکور

قرآن کریم :

«لئن شکرتم لازیدنکم»

جناب آقای دکتر عدالتخواه

رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه

سلام علیکم

   با احترام، ما­­ قضات وکارمندان دادگستری کل استان کرمانشاه، توجه مدیریت مشفقانه و دلسوزی پدرانه­ی حضرتعالی در پیگیری جدی استقرار و احتساب این مناطق در شمار مناطق عملیاتی کشور و نیز تلاش قانونمند و کارشناسی شما در جهت اشتمال قضات خدوم در این قانون که منتج به افزایش درصدی به دریافتی شاغلان این منصب خطیر و حساس شده است را قدر می دانیم .

بی تردید آنچه در کنار تعهد مهربانانه­ی شما برای تحقق این خبر خوشایند کارگر افتاده است؛ احتجاج ، تأنی و استدلال عالمانه­ی ملهم از منطوق و مفهوم تبصره ذیل ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه بوده که بحمدالله مورد تفقد و اقبال ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی نیز قرار گرفته است، چرا که این فرآیند بنا به سوابقِ پس از ابلاغ برنامه ششم و پیگیری برخی از استانهای مشمول،به پاسخ درخوری نرسیده بود و بر این باوریم که کیفیت مکاتبه 5/415/ 9025  مورخ21/1/98 استمرار جد و جهد علمی و تخصصی حضرتعالی  درظرفیت های مختلف، مؤید این اهتمام و نهایتا" بهره مندی فرزندان شما در دستگاه قضائی مناطق جنگی این استان و حتی سایر استان های مشمول شده است .

لذا مراتب قدردانی و سپاسگزاری خود را با آرزوی بهترین خیرات و مبرات و نیزباامید التفات پروردگار بزرگ به شما و خانواده محترم را به حضورتان تقدیم می دارد.