در فضایی آرام و به دور از هیجان و احساسات ، هر تقصیر و کوتاهی در رابطه با وقوع سیل محتمل کرمانشاه ، توسط تیم مجرب کارشناسی قضائی بررسی خواهد شد.

10 فروردين ماه 1398 - 10 : 13


باسمه تعالی

در فضایی آرام و به دور از هیجان و احساسات ، هر تقصیر و کوتاهی در رابطه با وقوع سیل محتمل کرمانشاه ، توسط تیم مجرب کارشناسی قضائی بررسی خواهد شد.

به جهت هشدارهای هواشناسی برای بارشهای شدید و جاری شدن سیل در نقاط مختلف استان ، جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری کرمانشاه تشکیل شد.

دکتر عدالتخواه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت:

برخی از دلمشغولی های  امروز ما نتیجه نداشتن تعامل صحیح با طبیعت است و نمونه های آن در ساخت و سازهای غیر مجاز و بی رویه در نقاطی بوده که اتفاقا" امروز محل نگرانی مدیریت استان در وقوع سیل است لذا پیشنهاد می شود بعد از برگشت به شرایط عادی ، تغییرات اعمال شده در مناطق استراتژیک و اعاده آنها به وضع طبیعی و بی خطر برای چنین مواقعی مورد مطالعه جدی قرار گیرد.

ایشان در تذکری به شهرداری ها و نیروی انتظامی تاکید کرد تعمیق برخی کانالها و جداول ،جمع آوری بیلبوردها ، داربست ها و تابلوهای تبلیغاتی بزرگ، درختهای فرسوده ی در شرف شکستن ، مخازن متحرک جمع آوری زباله، مدیریت حواشی آبشوران و مدیریت و منع پارک طولانی مدت اتومبیل در شهر و مسیل ها در فرصت باقیمانده تا شروع بارشها  که از آغازین ساعات بامداد یکشنبه 11/1/98 خواهد بود به نحو فوری در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان افزود با توجه به تاکید ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی ، ما در دستگاه قضائی استان یک تیم کارشناسی را تشکیل می دهیم و با کوتاهی ها از سوی هر مرجعی که باشد برخورد جدی خواهیم کرد پس بهتر است اعضای محترم ستاد با حزم اندیشی ، سرعت و دقت ، اقدامات پیشگیرانه ی خود را با تمام توان به فعلیت برسانند.