دکتر عدالت خواه: رکن اصلی کارشناسی وثاقت است

8 اسفند ماه 1397 - 0 : 13


مراسم تحلیف  و اتیان سوگند کارشناسان رسمی دادگستری در حضور رئیس کل دادگستری

دکتر عدالت خواه: رکن اصلی کارشناسی وثاقت است

مراسم تحلیف و اتیان سوگند  کارشناسان رسمی دادگستری در محل دادگستری کل استان و در حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد.

دکتر عدالت خواه با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) خطاب به کارشناسان گفت این ایام مبارک که آغاز کار کارشناسی شما با آن تلاقی کرده فرصت مغتنمی است و باید آن را طلیعه مبارکی بدانید.

رئیس کل دادگستری یادآور شد: رکن اصلی کارشناسی وثاقت است وگرنه وجود نیروی متبحرتر از کارشناسان رسمی هم در جامعه محتمل است اما وقتی دادگاه می خواهد اعتماد کند و رای صادر کند به دنبال کارشناس رسمی و معتبر و موثق است.

ایشان کار کارشناسی را مهم و ارزشمند و البته کاری خطیر توصیف کرد و گفت شما به نوعی در شرف قضاوت قرار گرفته اید و مهمترین وظیفه قاضی کشف حقیقت است و این انکشاف حق و حقیقت کار بسیار فنی و پر اهمیتی است.اگر کار کارشناسی وجود نداشته باشد بخش عظیمی از تصمیمات دادگاه دچار مشکل می شود و این حاصل اهمیت نظر کارشناسی است.

دکتر عدالت حواه خاطر نشان ساخت به دلیل همین اهمیت کاری است که برای این جایگاه یک قسم نامه پیش بینی شده است. سوگند نامه یک قرارداد است بین انسان و خداوند نه یک امر تشریفاتی و فرمایشی و باید توجه داشت در همین ابتدای کار چه قول و قراری با خداوند می بندید و این سوگند تضمین همان وثاقت است.

وی خطاب به کارشناسانی که در جلسه تحلیف حضور داشتند گفت: باید توجه داشته باشید که تحلیف نوعی قرار داد بستن با خداست و حنث قسم در روایت ، معادل تیغ کشیدن در برابر خداست. پس باید مدلول تحلیف را نصب العین خود قرار دهیم.

در پایان کارشناسان در حضور رئیس کل دادگستری استان برای تعهد و پایبندی به بی طرفی و کمک به کشف حقیقت سوگند خوردند.