دیدارچهره به چهره رئیس کل و مقامات قضایی استان با زندانیان کرمانشاه

18 بهمن ماه 1397 - 0 : 14


دیدارچهره به چهره  رئیس کل و مقامات قضایی استان با زندانیان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی زندان های کرمانشاه دکترمحمد رضا عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان به همراه معاونین،دادستان عمومی و انقلاب مرکز و جمعی از قضات در زندان مرکزی کرمانشاه حضور یافت  و در دیداری چهره به چهره آخرین وضعیت قضایی محکومان و متهمان تحت قرار را بررسی کرد.

دکتر عدالت خواه در سخنانی بر توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه با محوریت فعالیت های ستاد تالیف قلوب و شوراهای حل اختلاف  به عنوان عاملی بسیار موثر بر کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم تاکید کرد.

مدیرکل زندان های کرمانشاه هم در ادامه این دیدار حضور قضات در جمع زندانیان و آگاهی از وضعیت اصلاحی و تربیتی مجرمان را موجب حفظ آرامش روحی و روانی و تسریع در تعیین تکلیف وضعیت قضایی  آنان دانست.

منصور بیگلری در ادامه از توجه ویژه رییس کل دادگستری به اجرای موثر طرح نورانی حبل المتین (ویژه حفظ قرآن کریم زندانیان ) و طرح تألیف قلوب( توسعه فرهنگ صلح وسازش) و همکاری مسئولین قضایی با مجموعه زندان ها و مراکز تامینی و تربیتی استان تشکر  کرد.

گفتنی است در این دیدار دکتر محمد حسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه جداگانه با زندانیان محاکم عمومی و انقلاب دیدار و ضمن استماع مسائل و موضوعات مطروحه از سوی آنان  دستورات لازم را صادر کرد.

در این دیدار همچنین دانیال هودروی معاون فرهنگی دادگستری کل استان از نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و تربیتی زندانیان دیدن و  در سخنانی اجرای مطلوب برنامه ها و آئین های دینی، کلاس های آموزشی، ورزشی، سمعی و بصری در زندان کرمانشاه را شایسته تقدیر بیان کرد.