نشست دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با اعضا خانه صنعت و معدن کرمانشاه

7 بهمن ماه 1397 - 0 : 10


نشست دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با اعضا خانه صنعت و معدن  استان کرمانشاه

گزارش تصویری