پرونده گلیم و گبه تعیین تکلیف شد

23 آبان ماه 1397 - 0 : 12


پرونده گلیم و گبه تعیین تکلیف شد

مالباختگان مکتب گلیم و گبه کرمانشاهان می توانند از فردا تا آخر هفته جهت دریافت قسط اول سرمایه سپرده گذاری خود به بانک های ملی مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه دکتر محمد حسین صادقی گفت: در این مرحله مبلغ 38 میلیارد تومان حاصل فروش اموال متهم و اصل پول و سود مبلغ 11 میلیارد تومان سپرده گذاری شده ای است که در زمان دستگیری از حساب متهم ضبط شده، میان هشت هزار و 942 نفر از مالباختگان به نسبت مطالباتی که داشته اند تقسیم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: تقسیم وجه نقد میان مال باختگان بر اساس محتوای قرارداد صورت می گیرد که به استناد ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی؛ در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری از مال توقیف شده نباشد مال به نسبت طلب مالباختگان میان آنها تقسیم می شود.

وی افزود: دراین مرحله 39 درصد اصل سپرده های اولیه  ضمن کسر سود دریافتی در مدت سرمایه گذاری به مالباختگان پرداخت می شود.

صادقی اذعان کرد: در مجموع 11 هزار و 713 نفر مشمول دریافت وجه نقد هستند اما دو هزار و 771 نفر از این تعداد در این مرحله وجهی دریافت نمی کنند همچنین جدا از این افراد تعداد 693 نفر از سپرده گذاران بیش از سپرده ای که داشته اند سود دریافت نموده اند بنابراین جزو چرخه پرداخت قرار نمی گیرند.

وی اضافه کرد: چنانچه کسی در نتیجه محاسبات مالی خود نسبت به مبلغی که به حساب وی واریز شده اعتراضی دارد می تواند پس از پایان دوره پرداخت ها به شعبه نهم اجرای احکام مراجعه و با ارایه اسناد درخواست رسیدگی بدهد.

مدعی العموم تاکید کرد: موضوع افرادی که با محکوم علیه معامله غیرنقدی داشته اند به این پرونده ارتباطی ندارد و آنان می توانند برای موضوع شکایت خود طرح دعوای حقوقی کنند.

دادستان همچنین در رابطه با تعیین وضع شخصی که در حین رسیدگی به موضوع پرونده فوت شده اظهار داشت: مبلغ به حساب پیش بینی شده این شخص واریز می شود اما وراث آن پس از اخذ و ارایه تصدیق حصروراثت اجازه برداشت خواهند داشت.

 وی افزود: قراردادهایی هم که با نام فرد صغیر امضا شده اجازه برداشت مال با قیم یا سرپرست فامیلی وی است.

صادقی خاطر نشان کرد: افرادی که بعد از شکایت اولیه از پیگیری موضوع انصراف داده اند هنوز هم برای طرح شکایت و درخواست رسیدگی فرصت دارند.

دادستان اظهار داشت: اهتمام دستگاه قضایی پس از دستگیری متهم و تشکیل پرونده شناسایی اموال و دارایی های نقد و غیرنقد این فرد جهت احقاق حق مالباختگان بود و در این راستا پس از احصای میزان اموال و وجوه نقد وی برای جمع آوری مال از دست رفته سپرده گذاران وجه نقد ضبط شده در یک حساب غیرقابل برداشت با تعلق سود منظور و دارایی غیر نقدی موجود برای فروش عرضه شد.

صادقی گفت: متهم طی دوره پنج ساله فعالیت خود مبلغ 238 میلیارد تومان جذب سرمایه نموده بود که بخشی از آن را تبدیل به مال و سهمی از آن را به عنوان سود میان سپرده گذاران باز توزیع کرده بود ضمن اینکه لازم به ذکر است بخشی از مبلغ سپرده گذاری شده نیز موجود نیست.

وی افزود: دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه جهت تسهیل در امور مالباختگان وتسریع در رسیدگی به این پرونده تعداد 140 وکیل معاضدتی را انتخاب کرد که رایگان ارایه خدمت نمودند که در نهایت اولین جلسه دادگاه پرونده گلیم وگبه در تاریخ 23 بهمن ماه سال گذشته با حضور هزار نفر از مردم طی سه روز برگزار و رای قاطع صادر شد.

دادستان یادآوری کرد: این پرونده  پس از استماع دفاعیات متهم و اظهارات شهود و کارشناسان و احراز و تایید مجرمیت متهم و رای دادگاه مبنی برمحکومیت متهم به 20 سال حبس  تعزیری و رد مال از حیث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و 10 سال حبس از حیث ارتکاب به کلاهبرداری مشدد مختومه اعلام شد.

صادقی اضافه کرد: البته متهم نسبت به رای ، تقاضای فرجام خواهی کرد بنابراین پرونده 122 هزار صفحه ای مجدد در دیوان عالی کشور به جریان افتاد و یک بار دیگر دفاعیات وی، اظهارات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تشخیص دادگاه کیفری یک تایید و ایشان به دو فقره حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: البته متهم محکومیت های کیفری دیگری نیز تحصیل کرده که در این خصوص مجازات حبس وی شدیدتر می شود.

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه تاکید کرد: رئیس محترم قوه قضائیه در جریان این پرونده با توجه به حجم شکایات و تعدد شاکیان شخصا بر امر رسیدگی نظارت داشت و از جمله موضوعاتی بود که در جلسه ای با حضور سران سه قوه به صورت خاص جهت تعیین تکلیف مورد بررسی قرار گرفت.