مجازات فحاشان در فضای مجازی

8 مهر ماه 1397 - 0 : 9


مجازات  فحاشان در فضای مجازی

توهین و فحاشی به افراد با استعمال الفاظ رکیک و اقدام به ثبت آن در بخش کامنت اینستاگرام یا انتشار در شبکه های مختلف مجازی چنانچه موجب حد قذف نباشد مستوجب 74 ضربه شلاق و یا پرداخت جریمه نقدی از 500 تا یک میلیون ریال است .

قذف عبارت است از نسبت دادن اعمال زنا یا لواط به شخص دیگر حتی اگر در قید حیات نباشد لذا اگر کسی به دیگری تهمت زنا یا لواط را نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند به 80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی است.

لازم به یادآوری است که نوشتن کامنت های توهین آمیز و درج الکترونیکی و انتشار آن در اینترنت، ایمیل و شبکه های اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی سال 1392  که تصریح می کند هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

 همچنین به اطلاع می رساند که عموما تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه (شعبه ویژه) صورت می پذیرد و به شکایات واصله در این زمینه رسیدگی می شود.