دادستان کرمانشاه هشدار داد: شدیدترین مجازات ها در انتظار اخلال گران امنیت جاده ای

7 مهر ماه 1397 - 0 : 8


 

دادستان کرمانشاه هشدار داد:

 

 

شدیدترین مجازات ها در انتظار اخلال گران امنیت جاده ای

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هشدار جدی داد و گفت: هر اقدامی که با نقض قانون منجر به اخلال در عملکرد ناوگان حمل بار جاده ای شود بی شک با شدیدترین واکنش کیفری مواجه خواهد شد.

دکتر محمدحسین صادقی با اشاره به اقدامات عده ای قانون شکن در سایر استان ها در جلوگیری از حرکت کامیون ها با ایجاد انسداد درمسیر حرکت یا تعرض وتهدید وحمله داشته اند افزود دراستان کرمانشاه مصادیق بسیارمحدود واندک بوده است لیکن هیچ رفتاری ولو اندک با مسامحه واغماض همراه نخواهد بود

 وی اظهار داشت: اقدام به پرتاب سنگ به سمت کامیون های در حال تردد صرفا باعث تخریب جزیی نمی شود بلکه ممکن است موجب انحراف، واژگونی، ایراد صدمه بدنی به راننده وسیله نقلیه یا افراد دیگر و حتی تسبیب در قتل شود.

وی افزود: بحمد الله در همین راستا راه های مواصلاتی استان کرمانشاه و تمام مسیرهای جاده ای حمل کالا و بار تحت رصد و پایش مستمر ضابطین و راهداری است.