حضور مجمع نمایندگان مردم استان کرمانشاه در دفتر رئیس کل دادگستری

20 مرداد ماه 1397 - 0 : 17


حضور مجمع نمایندگان مردم استان کرمانشاه در دفتر رئیس کل دادگستری

نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با حضور در دادگستری استان کرمانشاه با دکتر عدالت خواه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار صمیمی نمایندگان محترم مردم در مجلس ضمن تاکید بر نقش بسیار موثر دستگاه قضائی ، آخرین وضعیت پرونده مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان را از زبان رئیس دادگستری استان شنیدند.