روز خبرنگار گرامی باد

17 مرداد ماه 1397 - 0 : 8


باسمه تعالی

     علم و عالَم حقوق معرکه ای است که مداقۀ احتمال صدق و کذب " خبر" در آن جایگاه تعیین کننده و خاصی دارد و به نیکی می شود دریافت که مسئولیت یک خبرنگار بویژه آنجا که تمیز حق و باطل در مظان افتادن به قربانگاه غبار آلودگی حقیقت است ، چه اندازه سخت و سنگین است.

" روز خبرنگار" را باید از سویدای ضمیر به مجاهدان میدان معنا و حقیقت تبریک گفت و بویژه در چنین روزگاری  که کشور عزیزمان در حال جنگ تمام عیار با رسانه های استکباری است باید در پشت این جبهه برایشان دعا کرد تا سلاحشان در این نبرد نرم کارآمد و کارساز شود.

نمی توان در این مقطع حساس و به تعبیر قلم شناس خبرمَند، دلیل  آگاه و دانا دل، حضرت امام خامنه ای ، در این پیچ تاریخی از اهل قلم و خبر انتظار بیداری و هوشیاری مضاعف نداشت.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز و پاسداشت زحمات همه عزیزانی که دم و قلمشان برای اعتلای این آب و خاک می تپد توفیق بیش از پیش این افسران جبهه آگاهی و اطلاع را از خدای منان خواهانم.

 

محمد رضا عدالت خواه

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه