ادامه سلسله مباحث اخلاقی به صورت هر ورز در دادگستری کرمانشاه

10 خرداد ماه 1397 - 0 : 10


ادامه سلسله مباحث اخلاقی به صورت هر ورز در دادگستری کرمانشاه

در ادامه سلسله مباحث اخلاقی در دادگستری کرمانشاه موضوعاتی مانند نیت خوب و بد از سوی دکتر عدالت خواه و درک و تفسیر برخی آیات کریمه توسط آیت الله نریمانی بیان شد.

دکتر عدالت خواه گفت: نیت امری صد در صد باطنی است که از اراده ، اختیار و قصد آدمی سرچشمه می گیرد .

وی تاکید کرد اگر فردی نیت خوب را در خود پرورش دهد می تواند سرچمه بسیاری از اعمال خوب در زندگی او شود همچنان که عکس این مطلب نیز می تواند صادق باشد.

در ادامه روزهای اخلاقی آیت الله نریمانی که به عنوان سخنران روزهای سه شنبه و چهارشنبه در دادگستری حضور دارند با اشاره به برخی آیات و بیان جایگاه و اهمیت قرآن در زندگی فردی و اجتماعی بشر، همگان را به خواندن بیشتر قرآن و انس با آن دعوت کردند و یادآور شد این موانست با قرآن می تواند انسان را از بسیاری پرتگاهها نجات دهد و به امنیت روحی و روانی در زندگی رهنمون سازد.