اطلاعیه شماره 9 مربوط به پرونده مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

17 ارديبهشت ماه 1397 - 0 : 13


باسمه تعالی

اطلاعیه شماره  9   

مربوط به پرونده مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

  1. چنانکه از نخستین مراحل شکل گیری پرونده بیان شده است به سبب گستردگی و فراوانی مالباختگان، دادرسی این پرونده ،تمامی ملاحظات و مراحل آن به شکل فوق العاده انجام شده است.
  2. پس از فرجام خواهی متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که بنا بر ملاحظات بند اول ، با تمرکز شعبه 19  دیوان عالی کشور حکم قطعی صادر شد تا به این ترتیب بزرگترین پرونده قضائی استان با همه مرارت های آن از ثبت و شکل گیری تا مرحله ی صدور حکم قطعی دیوانعالی در کمتر از 20 ماه مختومه شود.
  3. بنابر اطلاعیه ی پیشین، مجددا اعلام می شود؛ پیگیری شخصی مالباختگان هیچگونه مزیت، اولویت و تقدمی در پرداخت را دنبال نخواهد داشت و نقدینگی موجود با اعمال تناسب قانونی پرداخت خواهد شد.
  4. به منظور تسریع در کار، اگر مالباختگان محترم پیش از ابلاغ الکترونیکی تمایلی به آگاهی از مفاد حکم قطعی صادره از دیوان عالی کشور داشته باشند می توانند با مراجعه به قسمت ورودی وکلا و کارشناسان در دادگستری کل و احراز هویت توسط متصدیان مربوط از طریق فلش یا لوح فشرده یا بلوتوث به گوشی همراه حکم را دریافت کنند.
  5. پرونده از طریق دادگاه صادر کننده حکم به اجرای احکام ویژه ی پرونده فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان در دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه ارسال خواهد شد که متعاقب این اطلاعیه ، دادستانی محترم کرمانشاه چگونگی پرداخت به ماباختگان را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم خواهد رساند.
  6. ضرورت دارد از این پس برای دریافت اخبار پرونده ، شیوه و مراحل اجرائی آن فقط به اطلاعیه های دادسرای عمومی و انقلاب واقع در خیابان شهیدان رحمان پور ( واقع در کوچه ثبت) توجه شود.
  7. کماکان توصیه و تاکید می شود مالباختگان محترم به جو سازی ایادی متهم که بر مدار فریب ، خدعه و انحراف افکار مالباختگان است توجه نکنند و ضمن هشدار به مجرمین و منحرف کنندگان افکار عمومی اخطار می شود تعقیب کیفری در انتظار تشویش کنندگان اذهان عمومی خواهد بود.