ختم دادرسي پرونده موسوم به فرش ، گليم وگبه كرمانشاهان

25 بهمن ماه 1396 - 0 : 17ختم دادرسي پرونده  موسوم به فرش ، گليم وگبه كرمانشاهان

 سومین و آخرین روز محاکمه ي  پرونده ، در حالی برگزار شد که دو جلسه قبلی دادگاه با قرائت کیفر خواست و تشریح آن توسط دادستان ، ارائه نظر کارشناسان حاضر در جلسه ، استماع بیانات وکلای مدافع شکات و متهمین سپری شده بود.این روند دو روزه ي دادرسی، شکات مالباخته و دنبال کنندگان پرونده را در انتظار مواجهه دادگاه با متهم ردیف اول و اظهارات و دفاعیات او قرار داده بود که شروع سومین جلسه دادگاه در ساعت٨/٤٥  صبح روز چهارشنبه ٩٦/١١/٢٥  به این انتظار پایان داد.

دانیال هودرجی معاون رئیس کل دادگستری استان و سخنگوی پرونده  مكتب فرش ،گلیم و گبه کرمانشاهان گفت:  رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه مطابق بند ت ماده 359 آیین دادرسی کیفری پس از فراخوان متهم به جایگاه ، به ایشان تفهیم اتهام کرده و خواست راجع به قبول یا رد اتهامات منتسب اظهار نظر کرده و دفاعیات خود را به محضر دادگاه ارائه کند.

هودرجی ادامه داد : وی در حالی که بارها تذکرات قانونی دادگاه را در خصوص پرهيز از فرافکنی و طفره رفتن در پاسخگویی دریافت کرد از اتهامات خود دفاع کرد که در همین رابطه ، مدعی العموم نیز به کرات از دادگاه خواست که به متهم برای انحراف از مسیر پاسخگویی تذکر دهند تا مشخصا به سئوالات جواب دهند.

متاسفانه متهم علی رغم آسیب های مالی و روانی که برای مالباختگان ایجاد کرده و بیش ار یکسال است که آنها را به سرگردانی دچار کرده در مقابل اسناد و مدارک موجود مبنی بر حیف و میل اموال مردم و مستندات ارائه شده دادستانی از پذیرش حقیقت سر باز زد و اثری از اهتمام او برای کمک به حل مشکل شكات فراوانش  به چشم نمی خورد.

به شيوه جلسات پيشين ،در این جلسه نیز تعداد دیگری از کارشناسان ، خبرگان و مطلعین اقتصادي،مالي وپولي  در رشته های مختلف عملیات های بانکی ، فرش و ... حضور یافتند و مواردی را برای حضار و دادگاه توضیح دادند.

دادگاه با اختیار حاصل از ماده 369 آیین دادرسی کیفری پس از یک تنفس نیم ساعته ، دادرسی را ادامه داد که در نهایت و پس از هشت ساعت محاکمه ،در سومین جلسه دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمین ختم رسیدگی را اعلام کرد.

هودرجی در پایان گفت: مطابق ماده 404 ناظر به ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه یک هفته زمان دارد تا رای خود را درباره این پرونده صادر کند و در نهایت با مهلت سه روزه مندرج در ماده 378 در همان قانون برای تایپ رای انشا شده و تبدیل آن به دادنامه ، يعني حداكثر تاده روز پس از اختتام دادرسي ، طرفين پرونده  را در جریان تصمیم نهایی خود قرار دهد.