کسب رتبه برتر کشوری توسط روابط عمومی زندان های کرمانشاه

9 بهمن ماه 1396 - 0 : 10


معرفی روابط عمومی های برتر سازمان زندان های کشور/ کسب رتبه برتر کشوری توسط روابط عمومی زندان های کرمانشاه

درآئینی با حضور دکتر اصغر جهانگیر،رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور روابط عمومی های برتر این سازمان  معرفی شدند.

در این مراسم با اهداء لوح سپاس از علی حسامی مسئول حوزه مدیریت و روابط عمومی زندان های کرمانشاه به عنوان  یکی از روابط عمومی های برتر تجلیل شد.

روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه ضمن تبریک به جناب آقای حسامی به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمانشاه، آرزوی توفیق بیش از پیش را برای ایشان و مجموعه همکاران این سازمان را دارد.