اطلاعیه شماره 5 درباره مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

30 دي ماه 1396 - 0 : 15


باسمه تعالی
 

اطلاعیه شماره 5

درباره مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان

 

1- وقت رسیدگی به پرونده موسوم به مکتب گلیم و گبه کرمانشاهان برای روز دوشنبه 96/11/23 ساعت ۹ صبح تعیین شده است

 

2- برای شکات این پرونده تعداد 112وکیل معاضدتی(مجانی) توسط مرجع قضایی تعیین شده است

 

3- نظر به محدودیت مکانی دادگاه حضور شکات با توجه به ظرفیت دادگاه اختیاری بوده و لازم به یادآوری است شکایت شکات در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اخذ شده است و با توجه به حضور وکلای معاضدتی شکات در دادگاه ضرورتی برای حضور خود شکات نیست

 

4- همانگونه که قبلاً اعلام شده است تاکنون به هیچیک از مالباختگان پولی پرداخت نشده و در صورت صدور حکم قطعی و پایان مرحله دادرسی در یک زمان واحد آنچه که موجود باشد با اخذ نظر کارشناسی در اجرای احکام دادسرا به مالباختگان پرداخت خواهد شد
 

5- کلیه مراحل رسیدگی به این دادگاه با وجود بیش از 13000 شاکی خارج از نوبت و فوق العاده رسیدگی شده است

 

6- حضور در دادگاه صرفاً با ارائه کارت شناسایی معتبر مقدور خواهد بود

 

7- متعاقباً در اطلاعیه شماره 6 مکان برگزاری دادگاه و ساعت پذیرش مالباختگان اعلام خواهد شد.


 

 

روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه