اطلاعیه شماره 4 مالباختگان پرونده « مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان »

7 دي ماه 1396 - 0 : 12


اسمه تعالی

اطلاعیه شماره 4

به اطلاع مالباختگان پرونده « مکتب فرش ، گلیم و گبه کرمانشاهان » می رساند: اینک که بحمدالله و با زحمالت شبانه روزی مدیریت دستگاه قضائی استان و نیز دادستانی کرمانشاه پس از قریب به 14 ماه تحقیقات موشکافانه ، پرونده منتهی به صدور کیفر خواست و ارجاع به دادگاه شده است ، نظر به حجم 122000 صفحه ای این پرونده و تعداد  11616نفری شکات موارد ذیل را جهت کمک به تسهیل در روند دادرسی متذکر می شود.

  1. صدور کیفر خواست و ارجاع پرونده به دادگاه از طریق پیامک به همه شکات  محترم ابلاغ شده است و هم اکنون در شعبه سوم دادگاه کیفری یک ( که با حکم ویژه ریاست معظم قوه قضائیه دارای  اختیارات  کامل قانونی جهت رسیدگی به پرونده با موضوعات مختلف است ) مطرح و در دست مطالعه است .
  2. اطلاعات جدید مربوط به روند دادرسی در صورت لزوم و به شکل هفتگی در کانال   https://t.me/dadsarakermanshah مخابره می شود .مالباختگان با مراجعه به آن از روند رسیدگی مطلع خواهند شد.
  3. چنانچه نیازی به حضور شکات محترم در دادگاه باشد از طریق پیامک در سیستم ثنا اعلام خواهد شد.بنابراین فعلا حضور افراد در دادگاه لازم نیست .
  4. مالباختگان توجه داشته باشند که مراجعات بدون دعوت دادگاه ، صرفا" موجب کندی روند کار و اطاله دادرسی خواهد شد که نتیجه آن تاخیر در پرداخت و تعیین تکلیف نهایی است .
  5. در پایان متذکر می شود تاکنون به هیچیک از مالباختگان پرداختی صورت نگرفته و در صورت صدور حکم قطعی و ایجاد زمینه پرداخت ، در یک زمان واحد ، مبالغ موجود میان مالباختگان طبق تناسب قانونی پرداخت خواهد شد. بنا براین پی گیری شخصی موجب تسریع یا الویت در پرداخت نیست و صرفا" موجب کندی روند دادرسی می شود.

 

 

روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه