بیست و هشتمین نشست شورای قضائی استان با حضور رئیس کل دادگستری

1 آذر ماه 1396 - 0 : 13


 دکتر عدالت خواه در بیست و هشتمین نشست شورای قضائی استان بر ضرورت دغدغه مندی تمامی مسئولین استان برای سامان دهی کوتاه مدت و بلند مدت آسیب دیدگان زلزله اخیر کرمانشاه تاکید کرد و گفت: وقتی مقام معظم رهبری شخصا و به این کیفیت بی نظیری که شاهد بودیم در میان مردم حاضر می شوند دیگر عذری برای هیچ کسی متصور نیست که بخواهد در این مسیر تعلل داشته باشد.

 

 

وی ضمن قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی و تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی استان گفت بر اساس گزارش های واصله حتی کارکنانی که در شیفت های موظفی خود نبوده اند با خبر وقوع زلزله و بدون فراخوان در محل کار خود حاضر شده اند و بسیاری از عزیزان در 48 ساعت اول پس از حادثه بدون وقفه و استراحت به مجروحین و مصدومین خدمت رسانی کرده اند که این اقدام انشاءالله ماجور و حتما قابل تقدیر و الگو برداری است.

 

 

دکتر عدالت خواه از فعالیت مراجع قضائی در همه نقاط زلزله زده نیز گفت و افزود به لحاظ اهمیت فوق العاده امنیت عمومی مخصوصا در چنین مواقعی دستگاه قضائی با حداقل فترت زمانی هر چند در چادر برای خدمات قضائی لازم در همه حوزه ها مستقر شده و هیچگونه خلا و نقصانی در روند خدمات قضائی حاکم نیست.

 

 

ایشان در ادامه مرجع رسمی اعلام آمار جانباختگان را پزشکی قانونی اعلام کرد.

 

 

در این نشست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی حضور داشت و گزارشی از روند درمان و خدمات پزشکی به زلزله زدگان را ارائه کرد.

 

 

این جلسه مصوباتی داشت که مراجع مختلف قضائی و سازمانهای وابسته مکلف به انجام آن خواهند شد.