اقدامات قضایی برای رفع مشکل شرکت‌های ایمن باختر و ثنا بیستون

6 ارديبهشت ماه 1400 - 0 : 11


اقدامات قضایی برای رفع مشکل شرکت‌های ایمن باختر و ثنا بیستونرئیس کل دادگستری کرمانشاه از اقدامات قضایی برای رفع مشکل تولید شرکت‌های ایمن باختر و ثنا بیستون خبر داد.

دکتر توسلی زاده گفت: اقدامات قضایی برای رفع موانع تولید شرکت‌های ایمن باختر و ثنا بیستون کرمانشاه صادر شده است.

وی با بیان اینکه این دستورات قضایی با هدف رونق تولید صادر شده است افزود: دستگاه قضایی استان کرمانشاه در چارچوب قوانین و مقررات تا جایی که ممکن است به رفع موانع و پشتیبانی از تولید اقدام می‌کند چرا که معتقدیم در شرایط کنونی این فرایند می‌تواند به معیشت مردم و در جهت ایجاد اشتغال موثر باشد؛ بنابراین پشتیبانی از مدیران شجاع و کارآمد در دستور کار ما قرار دارد.

دکتر توسلی زاده تصریح کرد: دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع بیت المال وظیفه دادگستری است و در این باب، دستگاه قضایی پشتیبان و حامی تولید کنندگان است و تمام تلاش خود را برای مانع زدایی‌ها بکار می‌گیرد.