دکتر توسلی زاده: پیشرفت در دادگستری یعنی آسان کردن کار برای مردم

19 فروردين ماه 1400 - 0 : 10


دکتر توسلی زاده: پیشرفت در دادگستری یعنی آسان کردن کار برای مردم


جلسه تبیین برنامه های ابلاغی  سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس کل دادگستری استان به تمامی معاونت ها و حوزه های قضائی تابعه با حضور رئیس کل دادگستری استان و معاونین ایشان و نیز روسا و دادستانهای حوزه های قضائی تابعه برگزار و بر اجرای دقیق این برنامه ها در راستای  پیشرفت کیفی و کمی دستگاه قضایی استان تاکید شد.
دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تبیین این برنامه و با تاکید بر اینکه اجرای دقیق آنها منوط به صرف وقت بیشتر و بهره گیری از همه ظرفیت ها است یادآور شد معتقدیم همه افراد در دادگستری در پیشرفت امور موثرند و هر کس در هر جایگاهی می تواند این رشد را تثبیت و تقویت کند.
ایشان افزود اگر در سال گذشته پیشرفتی حاصل شده است با همراهی، همدلی و همکاری تمام نیروهای شاغل در دستگاه قضایی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان ساخت بر خلاف گذشته معتقدیم باید افراد در جریان امور و راههای رسیدن به پیشرفت قرار گیرند و به اعتقاد ما و به تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری پیشرفت یعنی اینکه کار و امور را برای مردم آسان کنیم.
در ادامه این نشست به بررسی عوامل 6 گانه  ارزیابی دادگستری ها  پرداخته شد و با تشریح نکات و یادآوری نقاط ضعف و پوشش آنها و برجسته سازی و تقویت نقاط قوت مقرر شد به صورت ماهیانه گزارش عملکرد  از سوی هر یک از مسئولین به استان ارسال کنند.
تاکید بر ملاقاتهای مردمی با رویکرد اقناعی، سازشی کردن دعاوی ،اتقان آرا،تعیین تکلیف پرونده های معوق و کثیرالشاکی و مواردی از این دست از دیگر موکدات رئیس کل دادگستری در این نشست بود.