تعیین تکلیف ۷۹ درصد پرونده‌های معوق در دادگستری کرمانشاه

15 فروردين ماه 1400 - 0 : 10


تعیین تکلیف ۷۹ درصد پرونده‌های معوق در دادگستری کرمانشاه

 

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از تعیین تکلیف ۷۹ درصد پرونده‌های معوق در دادگستری این استان خبر داد.
دکتر توسلی زاده از تعیین تکلیف ۷۹ درصد پرونده‌های معوق در دادگستری استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ۷۹ درصد پرونده‌های معوق تا پایان بهمن ماه سال گذشته به سرانجام رسیده است و مابقی در اجرای احکام کیفری و مدنی در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: بر اساس آمار معاونت آمار قوه قضائیه بیش از سه برابر میانگین کشوری در استان کرمانشاه کاهش موجودی داشته ایم.

دکتر توسلی زاده ادامه داد: « مدیریت پرونده‌های مهم » موضوع بسیار مهمی برای این دادگستری است و  ۱۰ درصد از پرونده‌های مطروحه دادگستری دارای اهمیت بالایی است و تلاش ما بر مدیریت و رسیدگی سریع و قاطع به آنهاست این موارد پرونده‌های سرقت، قتل‌عمد، آدم ربایی، منازعات، قدرت نمایی با سلاح، قاچاق سلاح و کالا و مواد مخدر و جرایم علیه امنیت و ارزش‌های ملی و دینی را دربر می گیرد.