اهدا لوح سپاس از سوی رئیس کل دادگستری کرمانشاه به دو جوان ارزشی

2 اسفند ماه 1399 - 0 : 12


اهدا لوح سپاس از سوی رئیس کل دادگستری کرمانشاه به دو جوان ارزشی

چندی پیش شخصی  با حمله به یک خانم  که همراه بچه اش بود ، با ایجاد رعب و وحشت و با قصد سرقت وسائل شخصی او، یک عمل ناهنجار اجتماعی را به نمایش گذاشت. در این حین دو جوان غیرتمند که از کسبه محل بودند ، با مشاهده این صحنه با منش پهلوانی به کمک خانم و بچه ی او شتافتند اما متاسفانه فرد شرور با حمله ور شدن به سمت آنها با چاقوه یکی از آنها را به شدت  زخمی کرد.

دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همراه چند تن از مسئولین استانی از جمله فرمانده نیروی انتظامی ، مسئول امر به معروف و نهی از منکر استان ، نماینده سپاه ، مدیر کل تربیت بدنی استان و ... با حضور در محل کار این جوانان غیور از حرکت ارزشی آنها تقدیر کردند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به این حرکت ارزشمند از سوی جوانان غیرتمند کرمانشاهی گفت این جوانان بر اساس اصول انسانی ، غیرت و شرف دینی خود در مقام نهی از منکر بر آمدند و با تذکر در مقام دفاع از همشهری خود برخاستند اما فرد ضارب با حمله به ایشان از دو ناحیه با سلاح سرد چاقو او را به شدت دچار جراحت می کند.

دکتر توسلی زاده ادامه داد حضور ما در این مکان به منظور قدر دانی از حرکت ارزشی این جوانان است و بر ماست که مدال پهلوانی و غیرت به ایشان عطا کنیم .

ایشان در ادامه با هشدار به اراذل و اوباش تاکید کرد یقین بدانید با همه هنجارشکنان و کسانی که قصد تعرض دارند با جدیت برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عده ای هنجار شکن امنیت جامعه را دچار خدشه کنند.

دکتر توسلی زاده در پایان به همه مردم استان کرمانشاه توصیه کرد این شیوه احساس مسئولیت نسبت به هم نوع و همشهریان خود را در پیش بگیرند و هریک به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر جامعه را از وجود افراد متعرض و مخل امنیت اجتماعی پاک کنند.

در ادامه توسط رئیس کل دادگستری به این جوانان ارزشمند لوح سپاس اهدا شد.