3300 نفر در طرح پایش زندانیان استان کرمانشاه / آزادی 1108 نفر از زندانیان از آغاز این طرح تاکنون

29 بهمن ماه 1399 - 0 : 8


3300 نفر در طرح پایش زندانیان استان کرمانشاه / آزادی 1108 نفر از زندانیان از آغاز این طرح تاکنون

در طرح پایش زندانیان استان کرمانشاه وضعیت تعداد 3300 نفر از زندانیان استان کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد و تعداد 1108 نفر از زندانیان از آغاز این طرح تاکنون آزاد شده اند.

دکتر مرادیفر رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب کرمانشاه در این باره با بیان اینکه طرح پایش زندانیان یکی از طرحهای مهم ریاست محترم قوه قضائیه است که با اهتمام رئیس کل محترم دادگستری استان و با حضور نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیز زندانهای استان با جدیت مورد پیگیری قرار می گیرد، یادآور شد به همین منظور امروز تمامی قضات محاکم عمومی و انقلاب با حضور در زندان مرکزی کرمانشاه برآنند تا جایی که ممکن است با استفاده از نهادهای ارفاقی به زندانیان کمک کنند .

وی افزود زندانیان محکومیت های مالی چنانچه بر قضات محرز شود که توان پرداخت را ندارند با تخفیف هایی مواجه می شوند که بتوانند میزان بدهی خود را از راههای دیگری پرداخت کنند.

رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب کرمانشاه خاطرنشان ساخت زندان به نوعی مجازات جمعی محسوب می شود چرا که علاوه بر مشکلاتی که برای خود زندانی ایجاد می کند برای اطرافیان و خانواده ایشان نیز سبب مسائل ناخواسته ای می شود.

وی افزود: حدود 1000 نفر از زندانیان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) هستند که همین موضوع به خودی خود مشکلاتی را حادث نموده است و امروز با حضور رئیس این کمیته به مسائل این زندانیان نیز رسیدگی می شود.

لازم به ذکر است بنا به گفته مدیر کل زندانهای استان از آغاز طرح پایش زندانیان حدود 1108 نفر آزاد شده اند و توبه 160 نفر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و به دنبال آن محکومیت این تعداد منجر به آزادی و یا تخفیف مجازات شده است.