رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در جمع قضات محاکم تجدید نظر: پاسخگویی به مردم و صدور آرا متقن سبب ثبات حقوقی جامعه می شود

25 دي ماه 1399 - 0 : 10


رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در جمع قضات محاکم تجدید نظر:

پاسخگویی به مردم و صدور آرا متقن سبب ثبات حقوقی جامعه می شود


دکتر توسلی زاده در جمع قضات محاکم تجدید نظراستان با بیان اینکه پاسخگویی به مردم و صدور رای متقن و مستند به جامعه آرامش حقوقی می دهد تاکید کرد رای خوب آرامش فردی و اجتماعی به دنبال دارد و مالکیت اشخاص و به تبع آن توسعه اجتماعی به دنبال دارد.
ایشان خاطر نشان ساخت از اصول اخلاق حرفه ای برقراری ارتباط خوب با مراجعین است به نحوی که پذیرش آرا صادره از سوی آنها به راحتی صورت گیرد و به نوعی به اقناع بیانجامد.
عالی ترین مقام قضایی استان افزود ما نیاز داریم با مردم ارتباط خوبی برقرار کنیم چرا که می توانیم انتظارات آنها را متعادل و منطقی کنیم.
دکتر توسلی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انسجام درونی در دادگستری استان کرمانشاه، این مهم را از عوامل پیشرفت بر شمرد و تاکید کرد این همگرایی سبب شد در جریان سفر ریاست معظم قوه قضائیه به استان نتایجی خوبی حاصل شود. برخی از برنامه های استان از جمله در حوزه سازش بازتاب کشوری پیدا کند. در این باره و در ستاد مصلحین استان که خارج از شوراهای حل اختلاف عمل می کند، بیش از 16 هزار پرونده به سازش ختم شود.
این مقام قضایی خاطرنشان ساخت البته کمتر مجازات کردن از اصولی است که باید به آن پایبند باشیم و مجازات را برای جرائم سنگین و ضروری پیش بینی کنیم.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر توسعه سازش بیش از پیش یادآور شد سعی شود با نگاه خاص به این موضوع حتی در پرونده هایی که منجر به برائت می شود، عمل شود. به گونه ای که قبل از صدور رای برائت از شیوه سازشی بهره گیرید تا از شکل گیری پرونده های بعدی جلوگیری شود.
در ادامه این نشست برخی قضات محاکم تجدید نظر به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و به برخی نقاط حقوقی و تصمیم گیری و اجماع نظر در این خصوص پرداختند.