راه اندازی پیام گیر صوتی برای ارتباط مستقیم با رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

25 آبان ماه 1399 - 30 : 11


اطلاعیه

راه اندازی پیام گیر صوتی برای ارتباط مستقیم با رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

قابل توجه مردم شریف کرمانشاه

شماره تماس  4141

یک پیامگیر صوتی است که از طریق آن می توانید هرگونه نقد، نظر، پیشنهاد، تقدیر و مشکلات قضائی خود را با رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در میان بگذارید.