رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی زاگرس بر برخورد جدی با جرائم خشن تاکید کرد.

22 آبان ماه 1399 - 0 : 13


رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی زاگرس بر برخورد جدی با جرائم خشن تاکید کرد.
 
دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری کرمانشاه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی با بیان اینکه استان کرمانشاه از لحاظ امنیتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد یادآور شد ارتباط دستگاه قضایی استان با مردم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و با این کار توانسته ایم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را بالا ببریم و مردم همواره می توانند با رؤسا و دادستانهای حوزه های قضایی استان ارتباط بگیرند و مشکلات حقوقی خود را مطرح و حل کنند. 
ایشان خاطر نشان ساخت یکی از مواردی که باید به آن توجه جدی شود و برای رفع آن چاره اندیشی کرد آگاه نبودن مردم به قوانین حقوقی است و همین موضوع سبب می شود نسبت به آراء صادره از سوی همکاران قضایی معترض باشند.
دکتر توسلی زاده با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ترک فعل مدیران تاکید کرد دستورالعمل با ابلاغ صریح به تمامی حوزه ها صادر شده است و همین جا تاکید می کنیم اگر مدیری در هنگام ارتکاب جرم هر یک از مجموعه تحت تصدی خود ترک محل کار کرده باشد مستوجب برخورد کیفری یا حقوقی است و با او برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه با برشمردن برخی جرائم مهمه تصریح کرد برآنیم این جرائم را در اولویت برخوردها قرار دهیم و اجازه نخواهیم داد عده ای امنیت اجتماعی مردم را دچار خدشه کنند. هر چند در سایر جرائم اعتقاد به مجازات های جایگزین و نیز صلح و سازش داریم.
ایشان مجموعه قضایی استان کرمانشاه را برخوردار از سواد حقوقی بالا دانست و تاکید کرد خوشبختانه رسیدگی ها در دادگستری کرمانشاه به خوبی و بر اساس قوانین حقوقی صورت می گیرد و همکاران ما با سواد حقوقی بالا آراء متقن صادر می کنند.