افتتاح اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری استان کرمانشاه با حضور رئیس کل دادگستری

9 مهر ماه 1399 - 0 : 11


افتتاح اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری استان کرمانشاه با حضور رئیس کل دادگستری

با حضور رئیس کل دادگستری ،رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب و قاضی پرونده مربوطه اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری کل استان کرمانشاه افتتاح و به پرونده مربوطه رسیدگی شد.

دکتر توسلی زاده با بیان اینکه یکی از راهکارهای مناسب جهت سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی ، دادرسی الکترونیک است یادآور شد این موضوع از مصادیق سند تحول ریاست معظم قوه قضائیه است  که خوشبختانه امروز توانستیم با پبگیری های خوبی که صورت گرفت شاهد افتتاح آن در کرمانشاه باشیم.

رئیس کل دادگستری افزود دادرسی الکترونیک در شرایط کنونی می تواند اجرای عدالت را در کمترین زمان ممکن میسر سازد. از جهت دیگر  قادر است به رفع اطاله دارسی ، تسریع در امور جاری محاکم و نیز افزایش دقت و جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

رئیس کل دادگستری اضافه کرد بحمدالله این کار از اقدامت مهم و بزرگی است که در شرایط کنونی بیماری کرونا انجام شد از یک سو به حفظ سلامت قضات و کارکنان و از سوی دیگر سلامت زندانیان که از مسائل مهم برای ما محسوب می شود ، کمک می کند.

ایشان خاطر نشان ساخت تاکید می کنیم در دادرسی ها اصل را باید بر همین دادرسی الکترونیک قرار داد  چرا که محدودی های زمانی و مکانی تا حدود زیادی بر طرف و برداشته می شود و می تواند به کاهش هزینه های قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی و افزایش امنیت قضایی و اداری کمک کند.

لازم به ذکر است در این مراسم یا حضور قاضی پرونده اولین جلسه دارسی به صورت الکترونیک انجام  و به پرونده مربوطه رسیدگی شد.