دادستان کرمانشاه: به ایجاد سازش در پرونده ها با جدیت ورود کرده ایم

7 مهر ماه 1399 - 30 : 8


دادستان کرمانشاه: 
به ایجاد سازش در پرونده ها با جدیت ورود کرده ایم 
 
شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، بااشاره به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان مبنی بر لزوم توجه جدی به ایجاد سازش در پرونده های قضایی، اظهار کرد: همچنین در راستای اجرای ماده 192 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در تلاشیم تا جایی که قانون اجازه می دهد، در پرونده های ورودی به دادسرا سازش ایجاد کنیم. 
 
وی تاکید کرد: براین اساس، طی ماه های گذشته در شعب مختلف دادسرای استان ایجاد صلح و سازش در پرونده ها در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه توفیقات بسیار خوبی نیز در این رابطه داشته ایم. 
 
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: طبق آمارها هر ماه بصورت میانگین حدود چهار هزار پرونده به دادسرای استان کرمانشاه وارد می شود که می توان درصد قابل توجهی از آنها را از طریق میانجیگری و صلح و سازش مختومه کرد. 
 
وی اضافه کرد: قطعا ایجاد هر پرونده قضایی تبعات منفی را برای طرفین پرونده یعنی هم شاکی و هم متشاکی به دنبال دارد، لذا باید بتوانیم پرونده هایی که قابلیت سازش را دارند را در همان ابتدا از طریق مسالمت آمیزی مختومه کنیم. 
 

کرمی خاطرنشان کرد: کاهش تعداد ورودی به زندان های استان از هدف های مهم دیگری است که با ایجاد صلح و سازش در پرونده ها آن را دنبال می کنیم