دکتر توسلی زاده: شعب اجرای احکام باید جلب رضایت مراجعین را اساس کار خود قرار دهند

24 شهريور ماه 1399 - 0 : 16


دکتر توسلی زاده: شعب اجرای احکام باید جلب رضایت مراجعین را اساس کار خود قرار دهند


رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست با رئیس و قضات اجرای احکام مدنی کرمانشاه بر رعایت حقوق مراجعین و جلب رضایت آنها تاکید کرد.
پس از راه اندازی سامانه نوبت دهی در شعب اجرای احکام مدنی که به منظور حفظ شئونات ارباب رجوع و جلوگیری از تضییع حقوق آنها صورت گرفت ، رئیس کل دادگستری کرمانشاه در نشستی که با حضور رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب، سرپرست اجرای احکام مدنی و نیز قضات شعب مربوطه برگزار شد، اظهار داشت راه اندازی سیستم نوبت دهی که یکی از اقدامات خوب برای مراجعین به دادگستری است می تواند در حفظ کرامت مراجعین موثر باشد.
ایشان افزود یکی از واحدهای حساس در دستگاه قضائی اجرای احکام است، چرا که وقتی یک مراجعه کننده به این نقطه می رسد تا رسیدن به آن مراحل زیادی را پشت سر گذاشته است و انتظار دارد هر چه سریعتر به حق خود برسد. بنابراین وظیفه داریم در اهدای این حق بیش از پیش وقت بگذاریم و در کمترین زمان ممکن این مهم محقق شود.
دکتر توسلی زاده در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به نکات اخلاقی که کارگزاران دستگاه قضائی ملزم به رعایت آن می باشند یادآور شد وظیفه داریم به وظایف قانونی خود برای احقاق حق مراجعین عمل کنیم و در این راه همواره خداوند را ناظر اعمال و رفتار خود بدانیم و ذره ای از یاد او غفلت نکنیم.
در ادامه این نشست جلیلیان سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه نیز با بیان اینکه راه اندازی سیستم نوبت دهی یکی از خدمات موفق در استان بوده است یادآور شد بر آنیم این مهم را در سراسر استان به سرانجام برسانیم.
جلیلیان افزود خوشبختانه با هماهنگی خوبی که با معاونت انفورماتیک صورت گرفته است توانسته ایم بخش اعظمی از کارها و اقدامات را بر اساس سیستم تعریف شده انجام دهیم و همین موضوع توانسته است رضایت مراجعین را به دنبال داشته باشد.