دکتر توسلی زاده در بازدید از محاکم تجدیدنظر استان: رای خوب سازنده نظام حقوقی جامعه است

20 شهريور ماه 1399 - 0 : 14


 
دکتر توسلی زاده در بازدید از محاکم تجدید نظراستان: رای خوب سازنده نظام حقوقی جامعه است
دکتر توسلی زاده در بازدید از محاکم تجدید نظر استان و در جمع قضات با بیان اینکه صدور آرا متقن و موجه موضع دفاع از آن را محکم می کند تاکید کرد آرا صادره باید علمی ،مستقل،متقن و منصفانه باشد و اگر چنین شود رای خوب صادر شده است و سازنده نظام حقوقی جامعه است.
ایشان افزود آرای خوب به جامعه آرامش ذهنی می دهد و اعتماد ساز است و برای طرفین پرونده قناعت وجدانی ایجاد می کند.
دکتر توسلی زاده با تاکید مجدد بر اینکه قضات باید بیشترین دقت را با تمام مستندات برای صدور رای خوب بکار گیرند خاطر نشان ساخت هر رای می تواند شناسنامه یک قاضی باشد و می شود گفت اعتبار کار قضاوت به آرا صادره از سوی آنها است.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با بر شمردن برخی اولویت ها در دستگاه قضایی کرمانشاه همانند پاسخگویی به مردم،ایجاد سازش میان مردم ، کاهش جمعیت کیفری،تعیین تکلیف پرونده های معوق ،جلوگیری از اطاله دادرسی و استفاده حداکثری از سیستم گفت برای هر کدام از موارد یاد شده برنامه مدون  ارائه شده است اما با این وجود همچنان که بارها تاکید شده است به ارائه نظر و پیشنهاد از سوی همکاران نیازمندیم کما اینکه تاکنون بیش از 4000 پیشنهاد از سوی همکاران مطرح شده است.
عالی ترین مقام قضایی استان در ادامه با پرداختن به برخی موضوعات مهم و حساس حقوقی و تشریح و ارائه راهکار برای آنها یادآور شد یکی از موارد مهم  استثنا بودن حقوق جزا است چرا که حقوق جزا علیه ذهن است و اذیت کننده است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.
ایشان با مطلوب ارزیابی کردن شرایط قضایی استان خصوصا در محاکم تجدید نظر تاکید کرد خوشبختانه با توجه به روابط خوبی که در دادگستری استان حاکم است و نیز تلاش بی وقفه قضات و کارکنان توانسته ایم بسیاری از پارامترها را ارتقا بخشیم و جز استان های برتر قرار بگیریم. 
دکتر توسلی زاده تاکید کرد یکی از برنامه های اساسی ما پیشگیری است که باید بیش از پیش با جدیت پیگیری شود. از سوی دیگر ایجاد سازش در پرونده ها تا جایی که مانع قانونی وجود نداشته باشد، توصیه و تاکید می شود و نیز کنترل ورودی پرونده که با توجه به برنامه هایی ارائه شده تاکنون توانسته ایم در این راستا گام های اساسی برداریم. 
در ادامه این مراسم و بر اساس بازدید و نظر هیات بازرسی دیوان عالی کشور که چندی پیش از محاکم استان کرمانشاه صورت گرفت، از چند شعبه برتر دادگاههای تجدید نظر از سوی رییس کل دادگستری استان تقدیر بعمل آمد.
بازدید موردی از تمامی شعب محاکم تجدید نظر از دیگر برنامه های رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه  در این روز بود.