توسط یکی از قضات دادگستری کرمانشاه صورت گرفت؛ صدور حکم تهیه لوازم التحریربرای دانش آموزان مناطق محروم به جای زندان

19 شهريور ماه 1399 - 0 : 13


توسط یکی از قضات دادگستری کرمانشاه صورت گرفت؛ صدور حکم تهیه لوازم التحریربرای دانش آموزان مناطق محروم به جای زندان

حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات های جایگزین حبس از اوامر مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضائیه است.

در همین راستا رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه با استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی حکم تعدادی از افراد در پرونده های مختلف که حبس یا شلاق بوده است و جرائم کم اهمیت و خرد مرتکب شده اند در قالب قرارهای تعلیق تعقیب ، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، را تهیه لوازم التحریر و کیف و کفش برای دانش آموزان کم بضاعت صادر کرده است.

امیر احمدی رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه با بیان مطلب فوق یادآور شد برخی افراد که غالبا جوان و فاقد سابقه کیفری بوده اند مرتکب جرائم خرد و کم اهمیت شده اند و به جای اینکه روانه زندان شوند ،  با استفاده از مجازات های جایگزین حبس در قالب قرارهای تعلیق تعقیب ، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، حکم به خرید بسته های حمایتی لوازم التحریر و کیف و کفش برای دانش آموزان مناطق محروم دادیم.

ایشان یادآور شد با هماهنگی با مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اجرای این حکم در یکی از مدارس ابتدایی منطقه دولت آباد و برای 105 نفر از دانش آموزان انجام شد. که ارزش ریالی آن حدود 250 میلیون ریال بوده است.

وی خاطر نشان کرد بر آنیم که بتوانیم با همکاری سایر ادارات و نهادهای دولتی تا جایی که قانون اجازه داده است از مجازات جایگزین حبس با اولویت کمک به مناطق محروم و آسیب دیده خصوصا در این شرایط اقتصادی بیشتر استفاده کنیم