به دستور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه انجام شد؛ تشکیل پرونده قضایی در خصوص مسمومیت تعداد از اهالی روستای مرزی شیخ صله

19 شهريور ماه 1399 - 0 : 16


به دستور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه انجام شد؛ تشکیل پرونده قضایی در خصوص مسمومیت تعداد از اهالی روستای مرزی شیخ صله


به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه پس از اطلاع از مسمومیت تعدادی از هم استانی ها در روستای مرزی شیخ صله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه  به رئیس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور تشکیل پرونده برای تحقیقات مقدماتی و صدور نتیجه نهایی صادر کرد.
دکتر توسلی زاده به رئیس دادگستری شهرستان ثلاث باباجانی دستور داد با توجه به اهمیت موضوع و اینکه جمع کثیری از هم استانی ها دچار مشکل شده اند تا حصول نتیجه نهایی موضوع را با جدیت پیگیری کنند و با خاطیان و یا قصور کنندگان برخورد نمایند.