اطلاعیه

29 تير ماه 1399 - 0 : 8


 

باسمه تعالی

اطـــــلاعــــیه

 

به اطلاع عموم مردم استان کرمانشاه می رساند با توجه به اینکه تاکنون روند فک پلاک خودرو با تشکیل پرونده و رسیدگی قضائی صورت می گرفت و این امر سبب تحمیل هزینه های بی مورد به اشخاص و اتلاف وقت و انرژی به آنها و به تبع آن نارضایتی مردم از دستگاه های ذیربط می شد، لذا به دستور رئیس کل محترم دادگستری استان و اقدامات صورت گرفته در این مورد برای رفاه حال همشهریان محترم از این پس فک پلاک خودرو بدون تنظیم دادخواست و مراحل رسیدگی قضائی و فقط با درخواست مستقیم از اداره راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد .

 

روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه