دکتر توسلی زاده: عدم رسیدگی به شکایات بانکها و موسسات اعتباری دریافت کننده سود بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی

28 تير ماه 1399 - 0 : 12


دکتر توسلی زاده:

 

عدم رسیدگی به شکایات بانکها و موسسات اعتباری دریافت کننده سود بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی

 

رئیس کل دادگستری اعلام کرد بر اساس بخشنامه ریاست معظم قوه قضائیه، دادگستری ها  از این پس به شکایات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام می‌کنند و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمی‌خورند رسیدگی نخواهد کرد.

 

دکتر توسلی زاده ادامه داد طی سالهای گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده است، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیرمتعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات‌گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به‌نفع بانک می‌شد.

 

ایشان یادآور شد بخشنامه‌ای از سوی رئیس محترم قوه قضاییه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده است که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی را که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری دچار اختلاف شوند، در مراجع قضائی رسیدگی نخواهد شد و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.

 

رئیس کل دادگستری تصریح کرد در این دعاوی و در مقام صدور رای ، تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مورد استناد قرار داده می شود و در قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی،  بیشتر از سود اعلامی بانک مرکزی مورد حکم قرار نمی گیرد.

ایشان یادآور شد به شعب اجرای احکام مدنی نیز تاکید شده است در مورد اجرای دادنامه های مشمول دستورالعمل له بانک ها برای محاسبه سود، دستورالعمل بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار مد نظر قرار گیرد و بر اساس آن عمل شود.