دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در راستای حفظ حقوق عامه به تشریح مجازات تعیین شده در قوانین موضوعه برای قدرت نمایی در ملاء عام و هراس انگیزی در جامعه پرداخت.

28 تير ماه 1399 - 0 : 8


دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در راستای حفظ حقوق عامه به تشریح مجازات تعیین شده در قوانین موضوعه برای قدرت نمایی در ملاء عام و هراس انگیزی در جامعه پرداخت.


شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه هرنوع قدرت نمایی یا رفتاری که باعث هراس شهروندان و تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود، اظهار کرد: گاها شاهدیم شخص یا اشخاصی با توسل به زور، تهدید و در دست داشتن اسلحه در معابر و خیابان ها با ایجاد سر و صدا و مزاحمت، رفت و آمد مردم را دچار اختلال کرده یا حتی موجب ایجاد هراس و تهدید شهروندان می شوند.

وی تصریح کرد: این نوع از رفتارها جزو مواردی است که قانونگذار مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است. 

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: در ماده ۶۱۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح شده که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود ،در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین در ماده ۶۱۸ این قانون عنوان شده که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کرمی به دیگر مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی برای قدرت نمایی اشخاص اشاره کرد و افزود: در ماده ۶۱۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.