اطلاعیه

26 تير ماه 1399 - 0 : 10


باسمه تعالی

اطلاعیه

 

به اطلاع مراجعین محترم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرمانشاه می رساند به منظور نظم دهی و رسیدگی بهتر به پرونده های اجرایی وهمچنین جلوگیری از تضییع زمان اشخاص ذی سمت و مرتبط با پرونده قضایی، پذیرش افراد از روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 تنها از طریق ثبت نوبت در سامانه نوبت دهی قضایی که لینک آن در سایت ( adliran.ir )  قابل دسترسی است، صورت می پذیرد.

قابل ذکر است برای دریافت خدمت مذکور، ثبت نام در سامانه ثنا برای متقاضیان و وجود پرونده قضایی الزامی است .

روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه