تاکید رئیس کل دادگستری بر اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه مسکن

23 تير ماه 1399 - 0 : 11


تاکید رئیس کل دادگستری بر اجرایی نمودن مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه مسکن

با عنایت به مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی کرونا و بر اساس بندهای 9 و 10 این مصوبات در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری ، دکتر توسلی زاده بر اجرایی نمودن این مصوبات تاکید کرد.

ایشان یادآور شد همانگونه که در متن این مصوبات و در بند 9 آن آمده است با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و همچنین تحریمهای ظالمانه از سوی دیگر تاکید می شود تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 8/4/1399 هنوز تمدید نشده اند، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر ، تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع ویروس کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می شود.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد حداکثر میزان افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای کرمانشاه 20 درصد و برای شهرستانها 15 درصد پیش بینی شده است.

دکتر توسلی زاده گفت البته  ستاد ملی کرونا در قالب تبصره استثنائاتی قائل شده است از جمله اینکه چنانچه ملک مورد نظر به صورت قطعی و رسمی به فروش رسیده باشد مستاجر باید طرف مدت 2 ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

ایشان افزود همچنین اگر مستاجر به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود در دوره قرارداد اجاره عمل نکند و موجب تضییع حقوق موجر شود مشمول مصوبه نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری ادامه داد  در بند 10 این مصوبه نیز تاکید شده است برای نظارت بر روند پیش گفته، درج کلیه قراردادها و معاملات اعم از خرید ، فروش ، پیش خرید ، پیش فروش ، اجاره مسکن و ... باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت و کد رهگیری دریافت شود. در این راستا سازمان صنعت ، معدن و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط اداره راه و شهرسازی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را فراهم نماید.