رئیس کل دادگستری: رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید، نیازمند حمایت از کارآفرینی در بخش صنعت و تولید است

3 تير ماه 1399 - 0 : 11


 

رئیس کل دادگستری: رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید، نیازمند حمایت از کارآفرینی در بخش صنعت و تولید است

 

یکی از مهمترین برنامه های تدوین شده در هفته قوه قضائیه بازدید از کارخانه های تولیدی به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید و نیل به شعار سال یعنی جهش تولید است.

 

به این منظور دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان در قالب هیاتی از شورای قضائی استان از چند کارخانه تولیدی استان بازدید به عمل آوردند.

 

رئیس کل دادگستری استان حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان و پشتیبانی از سرمایه گذاری مشروع را از برنامه های اساسی دستگاه قضائی دانست و یادآور شد رسیدن به شعار سال یعنی جهش تولید نیازمند حمایت از کارآفرینی ،صنعت ، تولید و سرمایه گذاری مشروع است.

 

ایشان افزود در جریان بازدید از این واحدها متوجه وجود اراده های خوبی شدیم که جای خوشحالی و تقدیر از دست اندرکاران دارد. اراده هایی که توانسته اند با وجود مضایق و کمبودها و علی رغم تحریم های همه جانبه ای که وجود دارد به خوبی روند تولید را رهبری کنند و در بخش های مختلف یاری گر بخش اشتغال و کارآفرینی باشند.

 

دکتر توسلی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دادگستری استان از تولید و سرمایه گذاری حمایت خواهد کرد افزود در شورای اقتصاد مقاومتی مصوب کرده ایم به منظور حمایت از تواید و اینکه کارخانه ها به تعطیلی کشیده نشوند ، بانک ها نباید خود نسبت به ارزشگذاری واحدهای تولیدی در قبال بدهی های بانکی اقدام کنند و در این راستا از وجود کانون کارشناسان استفاده کنند.

 

وی افزود علاوه بر موارد بالا به قضات تاکید شده است در صدور احکام قضائی به بخش تولید کمک کنند و با برداشت صحیح از قوانین، به گونه ای برخورد شود که هیچ واحد تولیدی متوقف نشود. چرا که در شرایط کنونی یکی از نیازهای اساسی کشور توجه به بخش تولید است و همانگونه که ریاست معظم قوه قضائیه تاکید داشته اند نباید به بهانه بدهکاری هیچ واحد تولیدی تعطیل شود.

در ادامه رئیس کل دادگستری استان و شورای قضائی با حضور در چند واحد تولیدی استان از نزدیک در جریان چگونگی فرایند کاری آنها قرار گرفتند و به نوعی باعث دلگرمی آنها شدند و حمایت خود را از واحدهای تولیدی اعلام داشتند.