رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه: گفتمان اسلامی، گفتمان حاکم بر جهان خواهد شد

12 خرداد ماه 1399 - 0 : 8


رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه: گفتمان اسلامی، گفتمان حاکم بر جهان خواهد شد

 

دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست با آمران به معروف در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه مکتب اسلام تمامی جنبه های زندگی بشری را در نظر گرفته است یادآور شد گفتمان اسلامی، گفتمان حاکم بر جهان خواهد شد.

ایشان خاطرنشان ساخت ریشه ی تمام تهدیدهای دشمنان نظام نیز ناشی از این موضوع اساسی است که در جمهوری اسلامی ایران نظریه اسلامی حاکمیت دارد و آنها این شیوه را بر نمی تابند.

دکتر توسلی زاده افزود: اسلام توان جامعه سازی و تمدن سازی را بیش از هر مکتب دیگری در جهان داراست و دشمنان به خوبی به این موضوع واقفند. چرا که تمامی نظام های نظریه پرداز بیش از هر وجهی به بعد مادی زندگی بشر توجه داشته اند و از معنویت آن غافلند و به یقین این نوع نگاه به زندگی به بن بست خواهد انجامید.

وی افزود: پاسخ گویی واقعی به نیازهای بشر را به خوبی می توان در اسلام جستجو کرد که علاوه بر بعد مادی، بعد معنوی را نیز به خوبی در نظر گرفته است و اساسا در اسلام اقتصاد و مادیات برای و در خدمت معنویت است و این در حالی است که در سایر مکاتب اصل بر مادی گرایی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه نظریه پردازان غربی به دنبال رواج نسبی گرایی در میان جوامع بشری هستند تصریح کرد با این شیوه در پی آنند که القا کنند هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و هر چه هست در چارچوب نسبیت قابل تعریف است.
دکتر توسلی زاده در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه مردم رکن اساسی و اصلی در نظام اسلامی هستند خاطر نشان ساخت در دستگاه قضائی سیاست ما بر مردم گرایی و در دسترس بودن مردم تعریف شده است و با این شیوه برآنیم رسیدن به حق را برای مردم آسان کنیم. تلاش کرده ایم با بهره گیری از ظرفیت بسیج حقوقدانان مشکلات را در درون خود مردم و بوسیله خود ایشان حل کنیم.