تغییر مدیریت در برخی دادگستری ها به دنبال تغییر ساختار در شهرستان ها

23 ارديبهشت ماه 1399 - 19 : 12


تغییر مدیریت در برخی دادگستری ها به دنبال تغییر ساختار در شهرستان ها

به دنبال تغییر ساختار در برخی حوزه های قضائی استان و تبدیل شدن آنها از دادگستری شهرستان به دادگاه عمومی بخش، برخی مدیریت های قضائی در این حوزه ها  نیز با تغییراتی همراه شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه به دنبال این تغییر ساختارها، دادگستری شهرستان های دالاهو و ثلاث باباجانی به دادگاه عمومی بخش تغییر یافت .

بر این اساس سکان دادگاه عمومی بخش های دالاهو و ثلاث باباجانی به ترتیب به بهمن باباخانی و هادی احمدی سپرده شد. باباخانی پیش از این رئیس دادگستری شهرستان قصرشیرین بود. ریاست دادگستری شهرستان قصرشیرین نیز به فریبرز جلیلیان که پیش از این دادستان این شهرستان بود، رسید.

بنا بر این گزارش، خدرویسی به عنوان دادستان شهرستان قصرشیرین انتخاب شد و عزیزی که پیش از این رئیس دادگستری شهرستان دالاهو بود به عنوان معاون قضائی شهرستان اسلام آباد غرب منتصب شد.