دکتر توسلی زاده: بزرگترین ماموریت بسیج پردازش به مباحث نظری است

25 دي ماه 1398 - 0 : 11


دکتر توسلی زاده: بزرگترین ماموریت بسیج پردازش به مباحث نظری است

اولین جلسه شورای اندیشه ورز بسیج کارمندان سپاه حضرت نبی اکرم (ص) با حضور و سخنرانی دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری و مدیران و مسئولین ادارات استان برگزار شد.

دکتر توسلی زاده با اشاره به مباحث نظری استکبار و غرب که در نهایت هدف آنها سیطره بر جهان اسلام است گفت بزرگترین ماموریت بسیج پردازش به مباحث نظری است و مقابله با نظریه پردازی های غربی که اصل اسلام را نشانه گرفته اند.

فرمانده حوزه 9 بسیج کارمندی امام علی (ع) دادگستری با اشاره به نقش بی بدیل بسیج خاطر نشان ساخت دنیای متفاوت امروز که ما را هر روز با اقتضائات جدیدی مواجه می کند، نقش بسیج را بیش از پیش عیان تر و مهمتر جلوه می دهد  به گونه ای که لزوم این نقش را بیش از هر زمانی آشکار تر می بینیم.

رئیس کل دادگستری اظهار داشت مشکل استکبار با ما ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و.. را به همراه آورده است که در همه این ابعاد آنها به دنبال سیطره خود بر دنیای اسلام هستند.

وی ادامه داد از جنبه اقتصادی به دنبال وابستگی محض ما به خود هستند و در حوزه فرهنگی با تهاجم فرهنگی سعی در ابتذال فرهنگ اسلامی دارند که مقابله با این تهاجم با بصیرت انقلابی کاری است که بیش از هر زمانی باید مورد نظر قرار گیرد.

دکتر توسلی زاده با اشاره به اهداف استکبار و غرب در حوزه نظریه پردازی عنوان کرد اینکه گفته اند حقیقت یک امر پسینی است به دنبال آن هستند که حقیقت را یک امر نسبی جلوه دهند و از مطلق بودن آن بکاهند و با تبلیغ در این حوزه، ذات مقدس الهی را که طبق نظریه اسلامی حقیقت مطلق است مورد سوال قرار دهند.

ایشان افزود در کنار نسبیتی که برای حقیقت قائلند به دنبال ترویج لذائذ دنیوی هستند تا با این مکانیسم نظریه خود  را موجه و ممکن جلوه دهند و بوسیله آن اصل اسلام را مورد حمله قرار دهند که بزرگترین ماموریت بسیج در این برهه پردازش به مباحث نظری است برای مقابله با  این گونه نظریه پردازی های غربی.

دکتر توسلی زاده در ادامه سخنان خود و با ورود به بحث بسیج در ادارات یادآور شد معتقدیم بسیج در ادارات باید از بهترین افراد تشکیل شود و با تبدیل تهدیدها به فرصت ها با کارآیی و کارآمدی بالا، آسیب ها را کاهش دهند و به سمت ایجاد فرصت های نو پیش روند.

ایشان تاکید کرد اگر همه ما به عنوان مسئولین و در خدمت مردم به وظایف خود درست عمل کنیم یقینا رضایت مردم که بزرگترین سرمایه است به دست می آوریم . چرا که اعتقاد داریم بسیجی بودن به این است که کار مردم  در زمان معقول و منطقی انجام شود و این مهم محقق می شود اگر ظرفیت و توان کاری خود را بالا ببریم و خود را وقف خدمت به مردم کنیم.