واریز مرحله چهارم سپرده مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان

16 آذر ماه 1398 - 0 : 10


دادستان کرمانشاه اعلام کرد :
واریز مرحله چهارم سپرده مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان


 دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از واریز مرحله چهارم سپرده مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان خبر داد.
 محمد حسین صادقی با بیان اینکه تسویه بخش دیگری از باقیمانده سپرده مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاه امروز (۱۶ آذر) انجام شد، اظهار کرد: با پرداخت این مرحله مطالبات ۲۱۰۰ نفر از مالباختگان پرونده بصورت کامل تسویه شد.
وی تصریح کرد: تمامی سپرده‌گذارانی که باقیمانده طلب آنها کسروجوهی که در زمان فعالیت محکوم علیه ( تحت عنوان سود ) دریافت نمودند اند و نیز پرداخت های مراحل پیشین سه مرحله قبل تا ۲۶۰ میلیون ریال باشد به صورت کامل تسویه شده است .
دادستان کرمانشاه یادآور شد: با واریز امروز شنبه، صرفا بخشی از طلب ۵۰۰ نفر از شکات پرونده باقی خواهد ماند که البته در این مرحله به حساب هرکدام از این افراد هم مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال واریز شده است .
وی در ادامه با بیان اینکه طی این چهارمرحله تمامی مطالبات ۱۱ هزار و ۲۸۸ نفر از مالباختگان به صورت کامل تسویه شد، عنوان کرد: جمعاً در چهارمرحله پرداختی ۱۲۰ میلیارد تومان به حساب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان واریز شده است.
 صادقی همچنین از تلاش برای تسویه طلب ۵۰۰ نفر شاکی باقیمانده این پرونده خبر داد و گفت: با تلاش مجدانه تسویه مانده طلب بقیه شکات نیز تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
مدعی العموم افزود: نیازی به مراجعه مالباختگان به دادسرا نمیباشد و واریز به حسابهای آنها نزد بانک ملی انجام شده است و از طریق دستگاه‌های خودپرداز یا رجوع به شعب بانک ملی سراسر کشور قابل برداشت می‌باشد. صادقی اضافه کرد: افرادی که مانده طلب آنها تا ۲۶۰ میلیون ریال است و حساب آنها در این مرحله تسویه نشده است و یا افرادی که سپرده آنها بیش از مبلغ تعیین شده مذکور میباشد و کمتر از یکصد و شصت میلیون ریال در این مرحله به حساب آنها واریز شده است می توانند جهت بررسی موضوع به شعبه نهم اجرای احکام کیفری واقع در کوچه ثبت مراجعه نمایند.