دکتر توسلی زاده در جمع فعالان اقتصادی استان: هر کس در این استان در ساختار قانونی زندگی می کند باید در کمال آرامش باشد

19 آبان ماه 1398 - 0 : 8


دکتر توسلی زاده در جمع فعالان اقتصادی استان: هر کس در این استان در ساختار قانونی زندگی می کند باید در کمال آرامش باشد

دکتر توسلی زاده در جمع فعالان اقتصادی استان گفت اعتقادی به کار نمایشی و بی نتیجه ندارم و معتقدم که باید در هر عملی به دنبال نتیجه موثر در بهبود و ارتقای شرایط موجود باشیم.

وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت نقطه نظرات و خواسته های شما را به دقت شنیدم و یادداشت کردم و حتما به مقتضای قوانین به این خواسته ها دقت عملی خواهیم داشت و بدانید قدر کار و ارزش فعالیت و حوزه خدماتی شما را می دانیم.

دکتر توسلی زاده به اقتصاد و مبانی تئوریک آن در مکاتب مختلف اشاره کرد و با نگاهی تطبیقی به این مبانی در قیاس با دین مبین اسلام عنوان داشت کاملترین ، انسانی ترین و کارآمدترین آنها نگاهی است که اسلام به مقولات اقتصادی و مالکیت دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود سعی جدی داریم که دسترسی مردم به ما برای احقاق و شنیدن صدایشان حداکثری باشد و باور داریم که همواره وقتی امور به خود  مردم واگذار شود نتیجه مثبتی داشته است و به همین دلیل معتقدیم در بخشهای مختلف اجتماعی باید از ظرفیت حصول سازشی غفلت نکنیم و در این راستا می خواهیم که اختلافات صنفی در خود اصناف به حل و فصل برسد و دستگاه قضائی آخرین گزینه باشد.

ایشان خاطرنشان ساخت هر کس که در این استان در ساختار قانونی زندگی می کند باید در کمال آرامش باشد و ما با جدیت به این مقوله اعتقاد داریم که این آرامش عمومی زمینه توسعه انسانی و اجتماعی است و حتما دستگاه قضائی در مقابل هر گونه اخلال و خدشه بر این آرامش خواهد ایستاد. بر هم خوردن این امنیت فساد زاست و فساد سرمایه ها و منابع را فاسد می کند تولید را ، رشد را و تعالی را فشل و ضعیف می کند.

عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان افزود بهره مندی از ظرفیت داوری و برکات این نهاد را در بدنه تعاونی ها و واحدها ی تولیدی و ... را در ملاحظات دستگاه قضائی دنبال خواهیم کرد.

وی عزم دستگاه قضائی استان را برای کمک به تولید و کارآفرینی در طول عزم عظیم قوه قضائیه دانست که ملهم از سند تحول این قوه در برنامه ریاست معظم قوه قضائیه است که موید مقام عظمای ولایت است..

دکتر توسلی زاده به ضرورت تسهیل روند اجرائی و اداری در امر تولید تاکید کرد و گفت در صددیم در جلسه ای درجمع مدیران  استان این دستگاهها را به انجام بهینه وظایف تشکیلاتی  خود توجه دهیم و در همین جا تاکید می کنم دستگاه هایی که نقصان انجام وظیفه دارند چه در حوزه فعل و چه ترک فعل مورد تعقیب قرار گیرند. مگر می شود امور اراضی تعلل کند و یک فرایند ساده کاری را که مدیریت منابع تحت اختیار خود ماست با غفلت و تعلل تبدیل به یک چالش قضائی و هزینه ساز کند.

ایشان این مثال را به همه حوزه تسرّی داده و خواستند که همه بخشهای اجرائی و اداری نسبت به وظایف خود حساس باشند چرا که هیچگونه تسامحی با کسانی که مانع تراشی های بی مورد و غیر قانونی در مسیر تولید نداشته باشند نخواهیم داشت.