در بازدیدرئیس کل دادگستری از زندان مرکزی کرمانشاه صورت گرفت: گذشت یا مصالحه تعداد 45 نفر از شکات زندانیان مستقر در زندان مرکزی کرمانشاه

12 آبان ماه 1398 - 0 : 10


در بازدیدرئیس کل دادگستری از زندان مرکزی کرمانشاه صورت گرفت: گذشت یا مصالحه تعداد 45 نفر از شکات زندانیان مستقر در زندان مرکزی کرمانشاه

دکتر توسلی زاده رئیس کل دادگستری در بازدید از زندان مرکزی کرمانشاه بر کاهش جمعیت کیفری استان تأکید کرد.

در این بازدید که جمعی از شکات محکومان مالی نیز دعوت شده بوند ، دکتر توسلی زاده در جمع این افراد حاضر به تشریح مصائب زندان برای خانواده های محکومان پرداخت و از شاکیان خواست در صورت امکان با تآسی از ملکه گذشت نسبت به مشتکی عنه خود رأفت انسانی و اسلامی اعمال کنند . در نتیجه این جلسه تعداد 45 نفر از شکات رضایت خود را اعلام کردند.

رئیس کل دادگستری با تشریح عوامل دخیل در وقوع جرم ، بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری با استفاده از مجازات های جایگزین حبس تأکید داشت  و به عنوان اولویت مهم برنامه های خود از آن یاد کرد.

این مقام ارشد قضایی عدالت ترمیمی را راهکاری مناسب برای باز اجتماعی کردن  برخی از زندانیان عنوان کرد و آن را موجب التیام خاطر بزه دیده  و پشیمانی بزه کار دانست.