حضور مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پنجاه و دومین نشست شورای قضائی استان

29 مهر ماه 1398 - 0 : 10


حضور مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در پنجاه و دومین نشست شورای قضائی استان

دکتر توسلی زاده ضمن خیر مقدم به مهمانان شورای قضائی ، این حضور را برای درک متقابل و نیز هم افزایی قوا در راستای حل مشکلات مردم مغتنم دانست و گفت ظرفیت مجمع نمایندگان محترم استان را ظرفیتی سودمند برای پیشبرد اهداف کاری خود می دانیم و حتما برای تعامل هر چه بیشتر قوا در مقیاس استانی خود تلاش می کنیم چرا که معتقدیم این تعامل و هم فهمی به ارتقای کمی و کیفی خدمات نمایندگان قوای سه گانه به مردم تأثیر مستقیم دارد و نباید از آن غفلت کرد.

وی از حضور چند نماینده با سابقه ی قضائی و دانش حقوقی در مجمع نمایندگان استان ابراز خرسندی کرد و افزود این اتفاق را به فال نیک می گیریم که کمک می کند مجمع محترم نمایندگان به مشکلات دستگاه قضائی در ابعاد شکلی و ماهیتی آن اشراف بیشتری بیابند و حتما نخستین گام برای حل مشکلات ، بدوا شناخت آن موانع و مشکلات است.

مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز با تایید دیدگاه رئیس کل دادگستری ابراز امیدواری کردند که این تعامل در جلسات متعدد کاری رو به افزایش باشد و ضمن تاکید بر لزوم و ضرورت استقلال دستگاه قضائی از آمادگی خود برای پیگیری مشکلات دستگاه قضائی چه در حوزه تقنین و چه در بحث اعتبارات و ... خبر دادند.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضرورت اهتمام به حفظ کرامت مراجعین در همه دستگاههای استان داشتند و نیز به برخی مشکلات حوزه های انتخابیه خود که حل آنها را با ورود قوه قضائیه شدنی می دانستند اشاره کردند که دکتر توسلی زاده اطمینان داد آنها را مطالعه و اقدام اقتضائی خواهد کرد.