بازدید رئیس کل دادگستری از موکب دادگستری و نحوه خدمات رسانی به زوار در شهرستان قصرشیرین

21 مهر ماه 1398 - 11 : 9


بازدید رئیس کل دادگستری از موکب دادگستری و نحوه خدمات رسانی به زوار در شهرستان قصرشیرین

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با حضور در شهرستان قصرشیرین و بازدید از موکب حسن القضای حسین  متعلق به دادگستری، بر خدمات رسانی ارزنده به زوار حرمین شریفین تاکید کرد.

دکتر توسلی زاده با بیان اینکه نهایت امنیت و آرامش برای زوار اربعین وجود دارد، تاکید کرد: جای نگرانی نیست و هیچگونه آماری در خصوص مراجعه به دستگاه قضایی استان و تشکیل پرونده وجود ندارد.

 رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در خصوص اقدامات قضایی صورت گرفته برای تسهیل پیاده روی اربعین حسینی تصریح کرد: در شهرستان های مسیر زائران ، کشیک قضایی 24 ساعته وجود دارد و دسترسی به دادستان ها و قضات دادسرا نیز برای زائران امکانپذیر است. تابحال هیچ مورد قابل بحثی نداشتیم و همه امور طبق روال عادی پیش می رود.

عالی ترین مقام قضایی کرمانشاه، اقدامات صورت گرفته در بحث انتظامی و قضایی استان را در سه بخش توصیف کرد و گفت: بحث اول خدمت رسانی دادگستری استان به زائران از ورودی استان، کنگاور، که شرقی ترین شهرستان است شروع می شود که در آن با احداث  موکب، در خدمت زائران هستیم.